Zaregistrovať sa

Za účelom overenia vášho účtu vám zašleme e-mail.
Na prihlásenie do Coingi.com budete používať svoje používateľské meno
Zvoliť si silné heslo, čo nie je ľahké uhádnuť.
Decentralizované servery
Bežíme na plne decentralizovanej ifrastruktuře rozmiestnené po celom svete v niekoľkých na sebe nezávislých kópií.
Nezávislosť na národných vládach.
Vďaka tomu, že sme rozmiestnení po celom svete, nie sme závislí na mocenskom vplyve akejkoľvek jednej krajiny.
Plne automatický systém
Coingi funguje v plne automatickom režime. Všetky procesy prebiehajú okamžite.
Kalibrované pre vysokú intenzitu
Všetko bolo vyvinuté s ohľadom na potrebu zvládnuť obrovské množstvo požiadaviek z celého sveta. Vďaka nášmu systému paralelnej implementácie sme schopní donekonečna zvyšovať výkon celej infraštruktúry.